Un curs de plataformes elevadores és clau en l’àmbit industrial i de construcció, l’ús de Plataformes Elevadores Mòbils de Personal (PEMP) és comú per fer tasques en alçades. L’eficiència d’aquestes màquines és innegable, però el mal ús pot resultar en accidents greus. En aquest article explorarem la importància de la formació en el maneig de plataformes elevadores, destacant els riscos associats amb el seu ús indegut.

Un curs de plataformes elevadores per evitar riscos amb PEMP

L’ús indegut de plataformes elevadores comporta riscos significatius tant per als operadors com per als que els envolten. Des de caigudes d’alçades elevades fins a col·lisions amb estructures, els perills són diversos i es poden evitar amb pràctiques segures. Explorarem els riscos més comuns i com es poden prevenir mitjançant formació adequada.

Imaginem un operador que, per manca de capacitació, no avalua correctament l’estabilitat del terreny abans de desplegar la PEMP. En aquest escenari, hi ha un risc significatiu de bolcada, posant en perill la seguretat de l’operador i altres treballadors presents. Aquest exemple és més comú del que pugui semblar, i pot causar accidents mortals fins i tot.

Normatives i bones pràctiques en lús de PEMP

La seguretat en el maneig de PEMP està recolzada per normatives i directrius rigoroses. Des de la formació obligatòria dels operadors fins a inspeccions periòdiques, aquestes normatives estableixen estàndards per garantir un entorn de treball segur. És important tenir en compte aquestes normatives i com contribueixen a la seguretat general, això ens servirà tant per mantenir la seguretat dels nostres com per evitar sancions i moment incòmodes davant d’una inspecció de treball.

A més de les regulacions, hi ha pràctiques recomanades que poden millorar la seguretat durant l’ús de plataformes elevadores. Des de la planificació curosa de tasques fins a la inspecció abans de cada operació, aquestes pràctiques addicionals poden prevenir accidents i garantir una operació segura.

Curs de plataformes elevadores amb sostre.

Un problema preocupant

Abans de submergir-nos en detalls, és essencial comprendre la magnitud del problema. Els accidents laborals segueixen estant molt presents en els treballs amb risc de caiguda, és essencial saber fer servir els Equips de Protecció Personal per evitar cops, caigudes, i altres accidents. Les estadístiques oficials demostren la freqüència d’incidents, subratllant la necessitat urgent de conscienciació i formació. Esperant la publicació del ministeri sobre les dades del 2023, podem saber que l’any 2022 hi va haver en total 653.510 accidents, un nombre molt a tenir en compte, encara més si el desglossem i descobrim que la mitjana d’accidents laborals diaris a Espanya és de gairebé 1.800, 1790 per ser exactes.

Molts d’aquests accidents, tant en PEMP com en altres casos, deriven de pràctiques insegures, de vegades per la poca percepció de perill del treballador, i de vegades per desconeixement dels procediments adequats, ambdós casos poden ser solucionats amb les formacions amb les que treballem aquí, a GEPCO Formación, el que ens porta al següent tema.

Importància de la formació en el maneig de PEMP

La formació adequada és la pedra angular de la seguretat en el maneig de PEMP. Detallarem com la capacitació constant pot millorar la consciència del perill del treballador, les habilitats de maneig i la presa de decisions dels operadors, contribuint així a un entorn de treball més segur.

La formació no és només un requisit, sinó una inversió en la seguretat i la productivitat. Un operador ben capacitat no només evitarà accidents, sinó que també contribuirà a leficiència operativa i al manteniment dun entorn de treball positiu. La secció següent destacarà els beneficis específics del Curs de Plataformes Elevadores ofert per GEPCO Formació.

Cas destacat d’accident a PEMP

Portem un cas d’aquest 2023 per ajudar-vos a comprendre els perills de PEMP, en aquest cas un home de Galícia que el 2023 va morir a causa d’una caiguda des d’una plataforma elevadora a la seva edat de 56 anys. Llegim a La Voz de Galicia que estava treballant a la façana d’una casa per pintar-la posteriorment, quan l’home va caure directament a terra des d’un segon pis d’alçada. A GEPCO entenem la importància de fer servir equips de protecció per evitar o reduir el dany d’accidents com aquest, desconeixem els detalls de l’accident o la formació que li va donar l’empresa per a la qual treballava l’home, però una caiguda així es deu probablement a la manca d’ús o manteniment de l’arnès. De tota manera és una notícia devastadora i enviem el nostre més sincer consol als familiars del mort.

Beneficis de Realitzar el curs de plataformes elevadores amb GEPCO Formació

GEPCO Formació es destaca per oferir un curs integral de plataformes elevadores, dissenyat per equipar els operadors amb els coneixements i habilitats necessaris. Alguns dels beneficis clau d’aquest curs inclouen:

  • Formació Pràctica i Teòrica: Els participants obtindran coneixements teòrics sòlids juntament amb una formació pràctica en el maneig segur de PEMP.
  • Identificació i mitigació de riscos: El curs se centra en la identificació proactiva de riscos i en la implementació d’estratègies per mitigar-los.
  • Compliment Normatiu: Els participants aprendran les normatives i directrius clau per complir els estàndards de seguretat.
  • Simulacions realistes: Es proporcionaran simulacions realistes perquè els operadors practiquin en un entorn controlat, millorant la seva confiança i habilitats.
  • Certificació reconeguda: En completar amb èxit el curs, els participants rebran una certificació reconeguda, validant la seva competència en el maneig de PEMP.

En conclusió, la conducció segura de plataformes elevadores no és només una responsabilitat, sinó una necessitat crítica. Els perills associats a l’ús indegut són reals i poden tenir conseqüències devastadores. Recomanem una formació contínua i convidem a fer un ull a el nostre curs de carretó i PEMP, un curs que ajudarà a tu i els teus a estar més segurs a l’entorn laboral.

Junts, treballem cap a l’eradicació de pràctiques irresponsables i fem de la conducció de plataformes elevadores una activitat segura per a tothom. La seguretat no és només una pràctica; és un compromís que cadascú de nosaltres ha d’abraçar per garantir un ambient de treball segur i productiu.